Kwestionariusz MTQ Plus Online + raport

297,00 zł

MTQ Plus to najnowsza, najbardziej kompleksowa wersja uznanego na świecie precyzyjnego narzędzia psychometrycznego do mierzenia siły i odporności psychicznej MTQ.

W pakiecie otrzymujesz dostęp do kwestionariusza MTQ Plus online oraz szczegółowy raport z wynikami badania przesyłany na maila w formacie PDF.

Link do badania otrzymasz do 3 dni roboczych od opłacenia zamówienia.

Ilość

 

Treści cyfrowe niezapisane na nośniku fizycznym, dostarczone od razu, nie podlegają zwrotowi

Odporność Psychiczna jest cechą osobowości decydującą o tym, jak ludzie radzą sobie w sytuacji stresu, wyzwań i długotrwałej presji. Co ważne, badania pokazują, że znając jej rozkład w poszczególnych wymiarach, można ją skutecznie rozwijać i wzmacniać.

Kwestionariusz MTQ Plus bada cztery wymiary siły i odporności psychicznej:

- zaangażowanie, na które składają się zorientowanie na ukończenie zadania oraz zorientowanie na osiąganie celów;

- podejmowanie wyzwań, na które składają się podejmowanie ryzyka oraz ciągła nauka i doskonalenie;

- pewność siebie, na którą składają się wiara we własne umiejętności i pewność siebie w relacjach interpersonalnych;

- poczucie wpływu, na które składają się umiejętność zarządzania emocjami i poczucie wpływu na własne życie.

Wyniki kwestionariusza MTQ Plus stanowią bazę do stworzenia skutecznego, indywidualnego programu rozwoju odporności psychicznej, który precyzyjnie odpowiada na potrzeby osoby badanej.

Odporność psychiczna w świecie zmienności, niepewności, niejednoznaczności i złożoności (VUCA) jest kluczową cechą, która pomaga lepiej i sprawniej radzić sobie z dynamiczną rzeczywistością. Badanie MTQ Plus będzie doskonałym punktem startowym na drodze efektywnego rozwijania i wzmacniania odporności psychicznej.

 

Dlaczego warto?

- zrozumiesz swoje reakcje w sytuacjach trudnych i stresujących,

- dowiesz się, co utrudnia Ci realizację celów zawodowych,

- odkryjesz, jak zwiększyć efektywność osobistą i zawodową w zgodzie ze sobą,

- uświadomisz sobie swoje mocne strony i określisz obszary do rozwoju odporności psychicznej,

- zwiększysz samoświadomość w zakresie odporności psychicznej i stresu, co ułatwi Ci zapobieganie wypaleniu zawodowemu,

- nauczysz się świadomie rozwijać karierę zawodową,

- otrzymasz indywidualne wskazówki, które pomogą Ci wzmacniać odporność i siłę psychiczną każdego dnia.

 

Co dostajesz w pakiecie?

- badanie MTQ Plus online,

- kilkunastostronicowy, pełny raport rozwojowy o Twojej odporności psychicznej.

Link do badania otrzymasz do 3 dni roboczych od opłacenia zamówienia.

Specyficzne kody

1
Kwestionariusz MTQ Plus Online + raport

Kwestionariusz MTQ Plus Online + raport

297,00 zł